Млади растенија

Клучен фактор за оптимален старт на култивациониот процес се цврсти и здрави млади растенија. Затоа, Anthura испорачува здрави, млади растенија кои се компатибилни со растечките иновативни култивациони методи.

Anthura одгледува млади растенија под строги хигиенски услови. Како превентивна мерка, растенијата се тестираат на регуларната основа за симптоми на болести и  штетници во наша сопствена патолошка лабораторија за растенија. Исто така, Anthura е сертифицирана како единствен снабдувач на Elite®Anthurium растенија.

Младиот растителен материјал се испорачува во вид на неколку видови на производи (големини растенијата).

 • Орхидеи

  Антхура испорачува млади растенија од видот на Phalaenopsis кои потекнуваат од меристеми. Меристемите се еднакви, па има помалку разлики во траење на периодот за раст, бројот на изданоци по растенија и висина на растенијата. Исто така, постои помал ризик од загуба на растенијата.
  Младите растенија се доставуваат во пластични садови ( наменети за култура на ткиво) и приклучоци. Првата фаза на растење во култура на ткиво бара посебни услови. Растенијата во контејнери се проверуваат при испорака заради соодветен сооднос помеѓу лист / корен.
  Предноста на поголеми растенија во таканаречените plugs е помал ризик од губење на растенија во првата фаза на растење и намалување на периодот на раст од 5-7 месеци, во споредба со растенијата од култура на ткиво. Антхура ѓи испорачува повеќето видови на вариетети во т.н trays од по 60 растенија. Пред засадување на растенијата, тие се сортираат според големината за да се обезбедат т.н trays со униформен растителен материјал. Поголемите растенија може да се пресадат веднаш по сортирањето.

   

  • Култура на ткиво

   Распон на листови(растојание помеѓу врвови на листови): 5-8 cm
   Финално растение после: 17 months
   број на растенија по сад (правоаголен): 25
   Број на растенија посад (кружен): 15
   Тип на продукт: VLT

  • Млади растенија во plugs

   Распон на листови(растојание помеѓу врвови на листови): 10-14 cm
   Финално растение после: 11 months
   Растенија по tray : 60
   Тип на продукт: VSPL

 • Антуриум

  Растението во т.н. plug е најмладиот материјал од видот Anthurium.  Трошоците за испорака на растенијата во мали саксии се ниски поради нивните мали димензии. Растенијата во саксии мора да бидат растени во 7 cm саксии околу 4 месеци. По 3 месеци растението достигнува  просечна големина од 10-18 cm и тогаш се доволни јаки за да бидат пресадени во финалната саксија која е поголема од 14 cm.

  Доколку финалната саксија има дијаметар од 14 cm или помалку, растението може да се пресади директно во финалната саксија. Одгледувачите кои поседуваат добри услови за култивација најчесто ѓи преферираат растенијата со овие димензии.  Растенијата со најголеми димензии, 7 cm саксии, се идеални за одгледувачи кои преферираат да не ги одгледуваат своите растенија. Ваквите растенија можат да бидат пресадени директно во финалните саксии.

  Антхура е снабдувач на сите Anthurium растенија во саксии (PP2) и 7 cm  (7P2) со две растенија по саксија. Двете растенија ќе произведат и сечено цвеќе но и саксијско. Предноста на две растенија во една саксија е тоа што за краток период одгледувачот добива целосно израснато растение и цветови.

  • Plugs

   Висина на растение: 6-12 cm
   Растенија по сад: 2
   Тип на продукт: PP2 (plug) во tray со 72-места

  • 7cm Plugs

   Висина на растение: 10-18 cm
   Растенија по 7 cm plug: 2
   Тип на продукт: 7P2 (7cm plug) во tray 18 места

 • Anthurium сечено цвеќе

  За култивирање на Anthurium сечено цвеќе, Антхура испорачува стартен материјал во две големини.

  Таканаречениот plug е најмладиот вид на растение кој го нуди Антхура. Трошоците за испорака се ниски поради малите димензии. Растенијата мора да бидат во 9 cm саксии најмалку 4 месци. По 4 месеци растенијата достигнуваат просечна големина од 20-25 cm и ќе бидат доволно јаки за да бидат засадени во таканаречен growing bed.
  втората по ред големина, 20-25 cm растенија, се најбараните димензии на растенија поради малиот волумен кој го имат при испорака и краткиот период потребен до времето за цветање. За оние одгледувачи кои за краток период сакаат да започнат со производство на цвеќе, растенијата со оваа големина се идеални. Тие можат да бидат засадени директно во т.н. growing bed, а првите цветови ќе бидат произведени по 4-5 месеци.

  • Plugs

   Висина на растение: 10-15 cm
   Цвеќиња после: 8-9 месеци
   Растенија по : 1
   Тип на продукт: PL1

  • Саксија

   Висина на растение: 20-25 cm
   Цветови по : 4-5 months
   Растенија по 9 cm pot: 1
   Тип на продукт: 201