Мисија

Мисија
Испорака на висококвалитетни и фитопатолошки здрави млади орхидеи од видот Phalaenopsis  преку процес на оперативно совршенство.

Цели

  • Квалификувани, посветени и мотивирани вработени
  • Отворена комуникација со сите засегнати страни
  • Ефективна тимска работа
  • Континуирана иновација
  • Управување и управување со поддршка
  • Трансфер на технологија и стручност, фокусирајќи се на процесот на технологија, физички одгледување состојба и управување со квалитетот
  • Бескомпромисна определба за квалитетот на работењето, да се обезбеди одржлив квалитет и квантитет.