Каде што природата и науката се спојуваат

Во создавањето на нови вариетети, природата и науката се соединуваат. Во ин-витро лабораторијата на Anthura, стандардите за хигиена се екстремно високи. Затоа растенијата ги исполнуваат највисоките стандарди за квалитет.