Teeltadvies Categories: Anthurium potplanten

Gezonde wortels zijn de basis van een gezonde plant. Het is dus van groot belang om ervoor zorg te dragen dat het wortelgestel gezond blijft.

 • Posted in
 • Comments Off on Wortelproblemen
Hoge druk luchtbevochtiging

Vocht is belangrijk om fotosynthese mogelijk te maken.

 • Posted in
 • Comments Off on Belang van vocht voor de groei van de plant

Klimaat

March 24th, 2016 by Laetitia de Goeij

phalaenopsis ventilator

Het kasklimaat is één van de belangrijkste (zo niet dé belangrijkste) groeifactor voor de plant. Het loont daarom het kasklimaat te optimaliseren om zo de productie verder te verbeteren.

 • Posted in
 • Comments Off on Klimaat
Dispenser om handen te ontstmetten

In de teelt van phalaenopsis en anthurium bestaan een aantal ziekten, waarbij een hoog hygiëneniveau van groot belang is om deze te voorkomen. Er zijn verschillende besmettingsbronnen en hygiëne maatregelen die in dit artikel uiteengezet worden.

 • Posted in
 • Comments Off on Hygiëne in anthurium en phalaenopsisteelt
Neonicotinoïden en bijen

Anthurium en phalaenopsis zijn teelten waar relatief weinig in hoeft te worden bestreden. Gelukkig maar, want overheid, organisaties en consumenten worden steeds kritischer als het

gaat om bestrijdingsmiddelen.

 • Posted in
 • Comments Off on Bestrijden voor een ‘kritische consument’
Gekrijte kas

Wanneer er overwogen wordt om te krijten, is het van belang te bepalen welk doel je met krijten wilt bereiken.

 • Posted in
 • Comments Off on Het doel van krijten

Voordat er meer licht wordt toegelaten in de kas, is het goed om eerst de randvoorwaarden te benoemen die daarbij gesteld worden. In dit artikel worden de vier belangrijkste randvoorwaarden beschreven en worden enkele teeltgerichte aanbevelingen gedaan.

 • Posted in
 • Comments Off on Toelaten meer licht in de kas
Harmoniedoek in phalaenopsisteelt

De eisen die gesteld worden aan brandveiligheid binnen bedrijven, worden steeds strenger. Dit geld ook voor schermdoeken. De komende jaren dienen er voor de nieuwe brandveiligheidseisen per 2017 in Nederland weer verschillende doeken vervangen te worden.

 • Posted in
 • Comments Off on Verschillende soorten schermdoeken