Wybór cieniówki

Wymogi bezpieczeństwa przeciwpożarowego w firmach stają sie coraz bardziej surowe. Dotyczą także cieniówek. W następnych latach, do 2017 r. w Holandii trzeba będzie wymienić niektóre cieniówki zgodnie z nowymi prawnymi regulacjami przeciwpożarowymi.

Tabela 1: Różne tkaniny cieniujące i ich charakterystyka

Typ Energooszczędność Cieniowanie Dyfuzyjność Koszt Wymiana
Folia przeciętna niskie nie niski 2 lata
Energo-oszczędna przeciętna niskie tak przeciętny 5 lat
Cieniująco-dyfuzyjna przeciętna wysokie tak przeciętny 10 lat
Cieniująca typu otwartego niska wysokie nie przeciętny 10 lat
Cieniująca typu zamkniętego wysoka wysokie nie wysoki 10 lat

Wadą pełnej folii może być wysoka wilgotność, zwłaszcza przy systemie podlewania od góry. Zdjęcie folii także może być sytuacją stresową dla rośliny gdyż jest to duża zmiana w mikroklimacie. Z tego względu używa się folii perforowanej z otworami w regularnych odstępach do usuwania wilgoci.

Cieniówki dyfuzyjne mają białe paski zamiast pasków aluminiowych i nie absorbują ciepła, a w rezultacie szklarnia jest trochę chłodniejsza. Światło wpuszczane do środka ulega rozproszeniu. Dzięki dyfuzji światło jest lepiej rozprowadzane po uprawie, a w konsekwencji temperatura roślin podnosi sie wolniej, dzięki czemu możesz wpuścić do szklarni więcej światła.

Cieniówka energooszczędno-cieniująca ma paski aluminiowe i zamknięte paski transparentne jednocześnie. W rezultacie ta cieniówka umożliwia zaoszczędzenie więcej energii zimą niż cieniówka typu otwartego. Wadą jest wyższe trzymanie ciepła latem, więc zawsze trzeba ją rozszczelniać. Przy nierozszczelnionej cieniówce latem temperatura podniesie się o ok 2ºC.

Przy wyborze tej cieniówki potrzebny jest system nawilżania powietrza. W niektórych uprawach, np. w uprawie Phalaenopsisa jest to mniej istotne, gdyż pożądana temperatura w fazie wzrostu wegetatywnego jest dość wysoka.

W tabeli poniżej można zobaczyć jaka energooszczędność i jaka transmisja światła cechuje różne typy cieniówek.

Tabela 2: Energooszczędność i transmisja światła różnych cieniówek.

Typ cieniówki Funkcja Energooszczędność Światło bezpośrednie Światło rozproszone
Folia energooszczędna 40%* 88%* 82%*
Luxous 1547 energooszczędna 47% 85% 76%
Solaro 6225 O FR AW cieniująca 25% 38% 36%
Solaro 8430 O FR AW cieniująca 30% 16% 15%
Tempa 6360 FR AW cieniująco-energooszczędna 60% 37% 34%
Tempa 8570 FR AW cieniująco-energooszczędna 70% 15% 13%
Harmony 6147 FR cieniująco-energooszczędna 47% 39% 35%
Harmony 7947 FR cieniująco-energooszczędna 47% 21% 19%

*Wartości dla folii są szacowane.

Duża różnica w energooszczędności pomiędzy cieniówką Tempa (zamknięte paski) i Solaro (otwarte paski) jest szczególnie uderzająca.

Tablica pokazuje także, że energooszczędność cieniówki cieniująco-energooszczędnej Harmony jest zbliżona do energooszczędności typowej dla cieniówki energooszczędnej. Harmony oszczędza mniej energii niż inne cieniówki cieniująco-energooszczędne ze względu na obecność białych pasków. Białe paski mają takie same zdolności energooszczędne jak paski transparentne, i działają jak cieniówka energooszczędna! Ponadto promieniowanie zewnętrzne jest niższe przy cieniówce aluminiowej niż przy cieniówce Harmony. W rezultacie rośliny są mniej schładzane.

Warto zauważyć, że energooszczędność zmienia się gdy używa się kilku cieniówek. Zakładając, że wybrałeś cieniówki: Luxous 1547 i Harmony 6145, to oszczędziłeś energię nie w 47% +47% = 94%, lecz ok 63%.

W tabeli poniżej zamieściłem przykłady użycia kilku cieniówek na raz i związaną z tym energooszczędność:

Tabela 3: Zestawienie cieniówek i korespondująca z nim energooszczędność.

Zestawienie cieniówek Energooszczędność
Luxous 1547 + Tempa 8570 FR AW 70%
Luxous 1547 + Solaro O FR AW 58%
Luxous 1547 + Harmony 7247 FR 64%
Luxous 1547 + Harmony 7247 FR + Tempa 6965 FR AW 76%
Luxous 1547 + Harmony FR + Tempa 8570 FR AW 77%

Niniejszy artykuł przygotowano we współpracy z Bureau IMAC. W przypadku pytań lub w celu otrzymania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Bureau IMAC.