Warunki początkowe

Przed dostarczeniem do szklarni większej ilości światła, należy się najpierw zastanowić nad warunkami początkowymi, jakie dotyczą tej sytuacji. Poniżej opisuję cztery najważniejsze warunki początkowe i przedstawiam kilka zaleceń związanych z uprawą:

Światło rozproszone: Wzrost temperatury w liściach jest wolniejszy, gdy światło dociera do rośliny rozproszone. Gdy światło jest bardzo rozproszone ta sama ilość światła zostanie dostarczona do rośliny, ale górne liście zostaną ogrzane wolniej i do niższej temperatury. A więc celem do którego należy dążyć przy stosowaniu doświetlania jest rozpraszanie światła tak mocno jak to tylko możliwe. Światło przechodzące przez tkaninę dyfuzyjną nie jest jeszcze wystarczająco rozproszone. Dopiero wtedy zostanie wystarczająco mocno rozproszone gdy zastosuje się także drugą tkaninę dyfuzyjną lub cieniówkę dyfuzyjną na dachu szklarni.

Wilgotność powietrza: Gdy ciśnienie w komórce rośliny spada, temperatura w jej wnętrzu szybko wzrasta. Aby zapobiec stratom wilgoci przy dostarczeniu dużej ilości światła należy dbać o utrzymanie wyższej i stabilnej wilgotności powietrza w szklarni. Jeśli nie uda się tego zapewnić to wtedy trzeba konieczne będzie zacieniać dodatkowe światło. Jest to niezbędne wówczas, gdy wilgotność względna spadnie poniżej 60%.

Mikroklimat: Zbyt duża odległość pomiędzy roślinami, suche podłoże lub zbyt duży ruch powietrza może spowodować nadmierne wyparowywanie wody z liści i zamykanie się aparatów szparkowych. To może mieć negatywny wpływ na absorpcję CO2 a więc pośrednio też na wzrost rośliny.

Woda: Obok odpowiedniej wilgotności powietrza, roślina musi mieć również wystarczającą ilość wody. W przeciwnym razie odbije się to bardzo negatywnie na napięciu komórkowym. Lepiej jest zawsze obniżyć ilość światła w szklarni, gdy podłoże jest suche.

Zalecenia do uprawy przy dużej ilości światła

Zwiększanie ilości światła: Najlepiej zwiększać ilość światła w chwili przepikowywania lub wysadzenia do doniczek. Należy rozpocząć od sumy światła ±4,0 mol/m²/dzień i zwiększać ją stopniowo do poziomu ±6,0 mol/m²/dzień pod koniec uprawy (ciepła faza).

Środek dnia: Należy zaciągnąć cieniówki w godzinach od 11.00 do 14.00, gdy radiacja jest najintensywniejsza. Należy korzystać ze światła zwłaszcza w pierwszych godzinach porannych.

Temperatura roślin: Aktywność fotosyntetyczna spada gdy temperatura rośliny jest zbyt wysoka. Dzieje się tak, gdy temperatura rośliny przekracza 31-32°C. Należy bardziej zacienić szklarnię, gdy temperatura liścia wzrasta powyżej 33°C.

Niniejszy artykuł przygotowano we współpracy z Bureau IMAC. W przypadku pytań lub w celu otrzymania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Bureau IMAC.