Różne rozmiary doniczek w uprawie Phalaenopsis

Z dawien dawna storczyki phalaenopsis są uprawiane w doniczkach o średnicy 12 cm. Ale w ostatnich latach swoje miejsce na rynku zdobyły również rośliny w donicach o innej wielkości. Kilka lat temu wprowadzono na przykład doniczki o średnicy 15 cm, a obecnie rozpowszechnia się użycie mniejszych rozmiarów, czyli 9 cm a nawet 6 cm.

Wielkość doniczki a uprawa
Krawędzie doniczek są często płaskie, aby zmieścić jak najwięcej roślin na metrze kwadratowym szklarni.

Uprawa w każdym z rozmiarów doniczek wymaga innego podejścia. W odniesieniu do różnych średnic doniczek trzeba też stosować różne sposoby sprzedaży, czas uprawy, (mikro)klimat, substrat i gęstość rozstawu.

Doniczki 6 cm
Rynek
Rynek zbytu na rośliny w najmniejszych rozmiarach doniczek odnotowuje silny wzrost. Kwiaty w tych doniczkach już od dłuższego czasu cieszą się dużą popularnością w Niemczech i krajach skandynawskich. Ten segment storczyków charakteryzuje się jaskrawymi kolorami, małym rozmiarem rośliny i krótkim pędem kwiatowym.

Uprawa
Uprawa może się odbywać na dwa sposoby:

1. Metodą klasyczną: poprzez okres wzrostu, osobny etap chłodzenia (wernalizacji) i fazę końcową.

Okres wzrostu
Rośliny są przesadzane z kolb laboratoryjnych bezpośrednio do doniczek o średnicy 6 cm, które ustawia się na tacach na stołach przesuwnych lub w kontenerach przestawnych. Najlepiej uprawiać rośliny na mchu Sphagnum, ale dobre rezultaty można też uzyskać na podłożu ziemnym lub podłożu kokosowym. To ważne, aby użyć podłoża o drobnej strukturze, odpowiedniego dla małych roślin. Grube podłoże zbyt szybko wysycha, przez co i sadzonka może przesychać. Roślinom w formie korków trzeba zazwyczaj zapewnić większe nawodnienie, niż storczykom w 9 cm doniczce. Podczas uprawy rośliny nie są rozstawiane szerzej. Rośliny są na tyle małe, że mogą być uprawiane w zagęszczeniu. W okresie wzrostu (15-18 tygodni) formują się 2 do 4 nowych liści.

Faza chłodzenia i faza końcowa
Tace z roślinami można poddać fazie chłodzenia bez konieczności rozstawiania ich szerzej. Etap ten, wraz z fazą końcową, trwa przez około 12-16 tygodni.

2. Zakup możliwego do chłodzenia korka z mchu torfowego lub doniczki 6 cm, często pochodzących z Azji.

Kupując „półgotowe“ rośliny, trzeba tylko przeprowadzić je przez fazę wernalizacji i fazę końcową. Niekiedy rośliny są już indukowane i są dostarczane z zawiązkami pąków. Wówczas okres uprawy jest bardzo krótki i wynosi 8-10 tygodni (dla roślin z zawiązkami pąków) do 12-16 tygodni (dla roślin z fazą indukcji). To ważne, aby korek był odpowiednio nawodniony, aby uzyskać najlepsze wyniki w zakresie tworzenia pąków kwiatowych.

Doniczki 9 cm

Rynek
W ostatnich latach uprawa w doniczkach o średnicy 9 cm okazała się być bardzo opłacalna. Tego typu storczyki mają niewielkie rozmiary i w większości są wielopędowe, z dużą ilością kwiatów. Rośliny z tej gamy są w większości porównywalne z phalaenopsis drobnokwiatowymi w doniczce 12 cm, ale zazwyczaj mają nieco mniejsze wymiary. A ponieważ są bogato ukwiecone i cieszą się uznaniem na rynku zbytu, jest na nie duży popyt.

Uprawa
Uprawa w doniczkach o średnicy 9 cm wyróżnia się dużą liczbą roślin, uprawianych na 1 m². Okres wzrostu trwa średnio o kilka tygodni krócej, niż w przypadku standardowej uprawy w doniczkach 12 cm. Ta pierwsza faza zajmuje 20-25 tygodni, a fazy chłodzenia i końcowa trwają łącznie 16-17 tygodni.

Wielkość produkcji sięga około 70-80 roślin na m² rocznie. Uprawę rozpoczyna się w ustawieniu kwadratowym, przy gęstości ±120 roślin na m². Zazwyczaj rozstawia się je szerzej dopiero w chwili ich chłodzenia, zwłaszcza gdy całkowity okres wzrostu nie trwa dłużej, niż 20 tygodni. Końcowe rozstawienie to ±60 roślin na m². Storczyki są wtedy ustawianie w odległości końcowej na tacach na pozostały czas fazy wzrostu, czyli około 5 tygodni. Tace mają zapobiegać przewracaniu się roślin na stoły.

Mieszanka podłoża w przypadku doniczek 9 cm ma nieco drobniejszą strukturę, niż w przypadku standardowej uprawy w doniczkach 12 cm. Dlatego powinna zawierać co najmniej 50% kory o frakcji 1. Grubsza mieszanka zazwyczaj prowadzi do zbyt szybkiego wysychania podłoża, co hamuje wzrost roślin i utrudnia zbyt.

Niniejszy artykuł przygotowano we współpracy z Bureau IMAC. W przypadku pytań lub w celu otrzymania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Bureau IMAC.