Plant journey

Секој ден, се соочуваме со предизвикот да развиеме нови вариетети, нови бои и нови форми, а со тоа создавање на огромна разновидност на Anthura вариетети, кои се произведени во целиот свет.
Одгледување на Phalaenopsis и Anthurium е долг процес, во кој највисок можен квалитет е апсолутен стандард. Пред нашите производи да стигнат до потрошувачите, тие веќе биле на “патување” од седум до осум години.